Lisälukemista

Sivustolle on koottu kuolemaan, suremiseen ja hautauskulttuuriin liittyvää lisälukemista, kuten aiheeseen liittyviä mietteitä ja artikkeleita verkosta. Kirjallisuusluetteloon on koottu teoksia, joihin syventyä hieman pidemmäksi aikaa. Myös musiikista on oma sivunsa, joka sisältää pohdintaa hautajaismusiikista nykyaikana sekä ehdotuksia aihetta koskettavista kappaleista.