Tietoa tuhkaamisesta

Kokonaisvastuu vainajien hautaamisesta ja hautausmaiden ylläpitämisestä on Suomessa määrätty hautaustoimilailla seurakunnille. Seurakunta tai seurakuntayhtymä on velvollinen ylläpitämään yleisiä hautausmaita ja osoittamaan hautasijan vainajalle. Toiminnalla seurakunnat eivät saa tavoitella taloudellista voittoa. Perittävistä maksuista, jotka eivät saa ylittää toiminnasta syntyviä kustannuksia, päättää seurakuntien kirkkovaltuustot. Koska päätökset ovat seurakuntakohtaisia, niissä saattaa olla suuriakin eroja. Hautaustoimilaissa on myös säädetty, että maksuperusteiden tulee olla kaikille samat. Seurakuntaan tai muihin uskontokuntiin kuuluville, tai vapaa-ajattelijoille maksujen tulee olla samat. Jos hautapaikka halutaan oman kotikunnan ulkopuolelta, ulkopaikkakuntalaiset joutuvat yleensä maksamaan korotetun hinnan.

Perinteinen hautaaminen tarkoittaa edesmenneen hautaamista maahan lähes poikkeuksetta seurakuntien hallinnoimille hautausmaille. Aikaisemmin suurin osa seurakunnista on tarjonnut jäsenilleen maksuttoman hautapaikan. Vieraiden seurakuntien jäsenille hautapaikka on ollut pääsääntöisesti maksullinen. Käytäntö on muuttumassa. Tulevaisuudessa yhä useammat seurakunnat tulevat perimään hautapaikkamaksun myös omilta seurakuntalaisiltaan. Perittävä maksu saattaa nousta satoihin euroihin.

Hautaamisen tai tuhkaamisen kannalta välttämätön asiakirja on hautauslupa. Vainajan hautausasioista huolehtiva henkilö saa hautausluvan vainajan kuolintodistuksen laatineelta lääkäriltä. Lupa toimitetaan edelleen seurakuntien hautauspalveluista huolehtivaan toimistoon, jonka jälkeen tuhkaus tai maahan hautaaminen voidaan suorittaa. Seurakunnat ovat velvollisia järjestämään hautapaikan tai tuhkaamisen kaikkiin uskontokuntiin kuuluville yhtälailla kuin uskontokuntiin kuulumattomille vapaa-ajattelijoille.

Menettely siunata vainaja tai järjestää muistotilaisuus noudattaa hautaustavasta riippumatta samaa kaavaa. Tuhkahautauksessa arkku jää kappeliin, josta se siunaustilaisuuden jälkeen siirretään krematorion säilytystiloihin odottamaan tuhkaamista.

Siunaus- tai muistotilaisuuden jälkeen pappi tai hautausmaan vahtimestari saattavat omaiset paikalle, jonne siunaus- tai muistotilaisuuteen tuodut kukat voidaan laskea.

Tuhkauurna luovutetaan krematoriosta omaisille tai hautaustoimistolle ennalta sovittuna ajankohtana kuittausta vastaan. Uurna voidaan toimittaa myös postin välityksellä toiseen seurakuntaan jossa vainajalle on varattu tai on olemassa hautauspaikka. Uurna luovuttamiseksi tarvitaan vapaamuotoinen tai seurakunnasta saatavalle lomakkeelle laadittu selvitys siitä, minne tuhkauurna tai sen sisältö aiotaan haudata. Hautaustoimilaissa määrätään, että tuhkaa ei saa jakaa osiin ja se on haudattava yhteen paikkaan vuoden kuluessa sen vastaanottamisesta.